ความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้าง เพื่อถวายในหลวง และ พระเทพฯ บูรพกษัตริ์ไทย ผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ไทย

Related Post

  • No related post.

ความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้าง เพื่อถวายในหลวง และ พระเทพฯ บูรพกษัตริ์ไทย ผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ไทย

 

13/10/59

1. เทพระผงจักรพรรดิ์ จำนวน 349องค์ และ องค์ลอยหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ 12องค์ เพื่อนำไปแจกงานออกพรรษา เพื่อถวายในหลวง

2.ถวายบุญที่ได้ทำมาทุกๆชาติ ถวายในหลวง

 

14/10/59

1. ฝึกสติ สมาธิ โดย เดินจงกรม นั่งสมาธิ 30นาที

 

15/10/59

1.ทำสังฆทาน ถวายบุญแด่ในหลวง

2.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ15นาที

3.ถวายบุญที่ทำทั้งวันแด่ในหลวงก่อนนอน

 

16/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

2.สวดมนต์ช่วง20.30น ถวายบุญแด่ในหลวง

 

17/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

 

18/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

 

19/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

 

20/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

2.สวดมนต์ช่วง20.30น ถวายบุญแด่ในหลวง

 

21/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

2.สวดมนต์ช่วง20.30น ถวายบุญแด่ในหลวง

 

22/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

2.สวดมนต์ช่วง20.30น ถวายบุญแด่ในหลวง

 

23/10/59

1.นั่งสมาธิถวายในหลวง ประมาณ 15นาที

2.สวดมนต์ช่วง20.30น ถวายบุญแด่ในหลวง

 

 

16/8/60

เทพระ ด้วยเรซิ่น ถวาย บูรพกาัตริย์ ในหลวง พระเทพ สมเด็จย่า พระพี่นาง

16/8/60

 

17/8/60

ส่งประคำจักรพรรดิ์ 100เส้น และ บทสวดจักรพรรดิ์ 100แผ่น เพื่อประโยชน์

Share